Releases on August 8th, 2014 and before

github
microsoft/git on GitHub v2.1.0-rc2
github
wine-mirror/wine on GitHub wine-1.7.24
github
mkj/dropbear on GitHub DROPBEAR_2014.65
github
OISF/suricata on GitHub suricata-2.0.3
github
nextcloud/desktop on GitHub v1.7.0-alpha1
github
datastax/cassandra on GitHub 2.0.10-tentative
github
glennrp/libpng on GitHub v1.5.19beta05 v1.6.13beta04
Maybe you can find something interesting in this list