Releases on March 7th, 2017 and before

github
chromium/chromium on GitHub 57.0.2981.15
github
vim/vim on GitHub v8.0.0430
github
chromium/chromium on GitHub 57.0.2981.14
github
mapsme/omim on GitHub beta-665
github
vim/vim on GitHub v8.0.0429
github
dotnet/fsharp on GitHub Visual-Studio-2017
github
apple/llvm-project on GitHub llvmorg-4.0.0-rc4
github
ampproject/amphtml on GitHub 1488856674144
github
vim/vim on GitHub v8.0.0428
debian-gitlab
kernel-team/linux on Debian GitLab debian/3.16.39-1+deb8u2
github
openjdk/jfx on GitHub jdk-10+0
github
kiegroup/drools on GitHub 7.0.0.Beta7
github
edx/edx-platform on GitHub release-2017-03-08-10.55
github
mapsme/omim on GitHub beta-664
github
edx/edx-platform on GitHub release-2017-03-07-12.07
Maybe you can find something interesting in this list