Releases on November 28th, 2019 and before

dockerhub
joomla on Docker Hub php7.1-apache php7.1 3.9.13-php7.1-apache 3.9.13-php7.1 3.9-php7.1-apache 3.9-php7.1 3-php7.1-apache 3-php7.1
github
keymanapp/keyman on GitHub android-release-alpha-13.0.43
github
cgeo/cgeo on GitHub market_20191128
github
vim/vim on GitHub v8.1.2357
sourceforge
notepadplusplus.mirror on SourceForge v7.8.1/npp.7.8.1.bin.x64.zip v7.8.1/npp.7.8.1.Installer.x64.exe v7.8.1/npp.7.8.1.Installer.exe v7.8.1/npp.7.8.1.bin.x64.7z v7.8.1/npp.7.8.1.bin.minimalist.x64.7z v7.8.1/npp.7.8.1.bin.minimalist.7z v7.8.1/npp.7.8.1.bin.7z v7.8.1/npp.7.8.1.checksums.sha256 v7.8.1/npp.7.8.1.Installer.x64.exe.sig v7.8.1/npp.7.8.1.Installer.exe.sig v7.8.1/npp.7.8.1.checksums.sha256.sig v7.8.1/npp.7.8.1.bin.zip.sig v7.8.1/npp.7.8.1.bin.x64.zip.sig v7.8.1/npp.7.8.1.bin.x64.7z.sig v7.8.1/npp.7.8.1.bin.minimalist.x64.7z.sig v7.8.1/npp.7.8.1.bin.minimalist.7z.sig v7.8.1/npp.7.8.1.bin.zip
Maybe you can find something interesting in this list