npm homebridge 1.2.0
v1.2.0 (2020-09-14)

latest releases: 1.3.3-beta.6, 1.3.3-beta.5, 1.3.3-beta.4...
5 months ago