npm homebridge 1.1.5
v1.1.5 (2020-09-07)

latest releases: 1.3.3-beta.6, 1.3.3-beta.5, 1.3.3-beta.4...
6 months ago