npm homebridge 1.1.4
v1.1.4 (2020-09-07)

latest releases: 1.3.3-beta.4, 1.3.3-beta.3, 1.3.3-beta.2...
6 months ago