npm homebridge 1.1.3
v1.1.3 (2020-09-03)

latest releases: 1.3.2-beta.5, 1.3.2, 1.3.2-beta.4...
6 months ago