npm homebridge 1.1.2
v1.1.2 (2020-08-12)

latest releases: 1.3.2-beta.0, 1.3.1, 1.3.1-beta.8...
6 months ago