npm homebridge 1.1.1
v1.1.1 (2020-06-17)

latest releases: 1.3.3-beta.5, 1.3.3-beta.4, 1.3.3-beta.3...
8 months ago