npm @polkadot/api 1.15.1
v1.15.1

latest releases: 4.15.1, 4.14.2-11, 4.14.2-10...
13 months ago