github mifi/lossless-cut v2.6.0
2.6.0

Fix Auto merge segments orders

latest releases: v3.23.8, v3.23.7, v3.23.6...
10 months ago