github difi/einnsyn-klient 2.1.0

latest release: 2.1.1
4 months ago
 • Ny funksjonalitet
 • Prosesseringsytelse på klienten
 • Levetid på levetid på meldingar over eFormidling utvida til 30 dagat
 • Ikkje aktiver port 7000 på klienten som standard
 • Refaktorering i klientkode rundt backup ved nedetid på eForvaltning
 • Fra-epostadresse på innsynskrav sett til @einnsyn.no- adresse og ikkje sluttbrukar si adresse
 • AdministrativEnhet konvertering må ta med admenhet på registreringar i tillegg til mappe
 • Meir logging i Sender ved opplasting
 • Spring oppgradering
 • Samle inn klasse
 • Spring boot oppgradering
 • Ny pakkestruktur i java-koden
 • Refaktorering i forbindelse med batch-henting av data frå integrasjonspunktet
 • Støtte for møtemeldingar
 • Fjerna ubrukte bibliotek
 • Spring-boot 2.4 oppgradering
 • Bugfiks møtekø
 • Rydding i maven avhengigheter
 • Kodeformatering
 • Kvitteringsfunksjonalitet
 • No-reply adresse på innsynskrav
 • Fjerning av log4j-core

Don't miss a new einnsyn-klient release

NewReleases is sending notifications on new releases.