github IBM-Cloud/terraform-provider-ibm v0.17.0
IBM Cloud Provider v0.17.0

latest releases: v1.52.0-beta0, v1.51.0, v1.51.0-beta0...
3 years ago
 • Added support for the following new resource:

  • IBM CDN (ibm_cdn)
  • IBM Firewall shared (ibm_hardware_firewall_shared)
  • IBM IS Floating IP (ibm_is_floating_ip)
  • IBM IS IKE Policy (ibm_is_ike_policy)
  • IBM IS Instance (ibm_is_instance)
  • IBM IS IPSec Policy (ibm_is_ip_sec_policy)
  • IBM IS load balancer (ibm_is_lb)
  • IBM IS load balancer listener (ibm_is_lb_listener)
  • IBM IS load balancer pool (ibm_is_lb_pool)
  • IBM IS load balancer pool member (ibm_is_lb_pool_member)
  • IBM IS Network ACL (ibm_is_network_acl)
  • IBM IS Public Gateway (ibm_is_public_gateway)
  • IBM IS Security Group (ibm_is_security_group)
  • IBM IS Security group network interface attachment (ibm_is_security_group_network_interface_attachment)
  • IBM IS Security Group Rule (ibm_is_security_group_rule)
  • IBM IS SSH Key (ibm_is_ssh_key)
  • IBM SSL Certificate (ibm_ssl_certificate)
  • IBM IS Subnet (ibm_is_subnet)
  • IBM IS Virtual Private Cloud (ibm_is_vpc)
  • IBM IS VPC Address Prefix (ibm_is_vpc_address_prefix)
  • IBM IS Volume (ibm_is_volume)
  • IBM IS VPN Gateway (ibm_is_vpn_gateway)
  • IBM IS VPN Gateway Connection (ibm_is_vpn_gateway_connection)
 • Added support for the following new datasources:

  • IBM IS Image (ibm_is_image)
  • IBM IS Instance Profile (ibm_is_instance_profile)
  • IBM IS Instance Profiles (ibm_is_instance_profiles)
  • IBM IS Images (ibm_is_images)
  • IBM IS Region (ibm_is_region)
  • IBM IS SSH Key (ibm_is_ssh_key)
  • IBM IS Subnet (ibm_is_subnet)
  • IBM IS Virtual Private Cloud (ibm_is_vpc)
  • IBM IS Zone (ibm_is_zone)
  • IBM IS Zones (ibm_is_zones)
 • Bug fixes

Don't miss a new terraform-provider-ibm release

NewReleases is sending notifications on new releases.