Releases on December 14th, 2019 and before

github
FarGroup/FarManager on GitHub ci/v3.0.5527.1345 builds/3.0.5527
npm
@graphql-codegen/typescript on Node.js NPM 1.9.2-alpha-92712c1b.36
npm
@graphql-codegen/cli on Node.js NPM 1.9.2-alpha-92712c1b.36
npm
@graphql-codegen/schema-ast on Node.js NPM 1.9.2-alpha-92712c1b.36
npm
@graphql-codegen/typescript-resolvers on Node.js NPM 1.9.2-alpha-475df3ad.36 1.9.2-alpha-bd503c2a.36
npm
@graphql-codegen/typescript on Node.js NPM 1.9.2-alpha-475df3ad.36 1.9.2-alpha-bd503c2a.36
npm
@graphql-codegen/cli on Node.js NPM 1.9.2-alpha-475df3ad.36
npm
@graphql-codegen/schema-ast on Node.js NPM 1.9.2-alpha-475df3ad.36
npm
@graphql-codegen/cli on Node.js NPM 1.9.2-alpha-bd503c2a.36
npm
@graphql-codegen/schema-ast on Node.js NPM 1.9.2-alpha-bd503c2a.36
github
vim/vim on GitHub v8.2.0008
dockerhub
bitnami/mongodb-exporter on Docker Hub 0.10.0-r76 0.10.0-debian-9-r76
github
vim/vim on GitHub v8.2.0007
github
mapsme/omim on GitHub android-95
github
pnpm/pnpm on GitHub v4.5.0-0
github
vim/vim on GitHub v8.2.0006
Maybe you can find something interesting in this list